Subsidies voor verduurzaming dak en zonnepanelen

De overheid stimuleert bedrijven om te investeren in verduurzaming. Onder andere met subsidies en fiscale voordelen voor zonnepanelen. Een voorbeeld daarvan is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) waarbij je 125 euro per kW piekvermogen krijgt. Door subsidies slim te combineren kun je het meest uit regelingen halen. Wij kennen de weg in subsidieland en weten hoe we duurzame subsidies voor het dak en zonnepanelen kunnen aanvragen. Wij adviseren en begeleiden je graag bij deze subsidie-trajecten.

Welke duurzame subsidies voor het dak en zonnepanelen zijn er?

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale regeling waarmee bedrijven belastingvoordeel kunnen behalen door te investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieprojecten, waaronder dakisolatie en zonnepanelen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)

Deze regeling richt zich op de stimulering van de productie van duurzame energie, zoals zonne-energie. Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen om zonnepanelen op hun daken te installeren en duurzame energie op te wekken.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Deze fiscale regelingen bieden financiële voordelen aan bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technologieën en duurzame projecten, waaronder dakisolatie en groendaken.

Regionale subsidieregelingen

Sommige provincies, gemeenten en waterschappen bieden specifieke subsidieregelingen en leningen voor de verduurzaming van daken, zoals groendaken, dakisolatie en regenwaterafvoersystemen. Deze regelingen variëren sterk afhankelijk van de lokale overheid.

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Hoewel de ISDE zich primair richt op huishoudens, zijn er ook zakelijke mogelijkheden om subsidie te ontvangen voor bedrijfsmatige duurzame investeringen, zoals zonneboilers en warmtepompen, die op daken kunnen worden geïnstalleerd.

Subsidieregelingen veranderen,

dus check altijd!

De beschikbaarheid en voorwaarden van subsidieregelingen veranderen in de loop der tijd. Daarom is het slim om altijd voor de meest recente informatie contact op te nemen met de verantwoordelijke instanties, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en lokale overheden. Uiteraard kun je ons ook altijd bellen of mailen voor advies.