Energielabel C voor kantoren en instellingen

Energielabel C

Bedrijven voelen een grote behoefte en urgentie om te verduurzamen. Zo stelt de overheid eisen aan het energielabel van kantoren; dat moet verplicht Energielabel C zijn. Dit betekent dat het pand niet meer dan 225KWh per vierkante meter per jaar mag verbruiken. Het mkb moet dus aan de slag, anders mag je geen kantoor houden.

Je pand verduurzamen? Check je dak

Het dak van je bedrijfspand of gebouw biedt geweldige kansen om duurzaam energieverbruik, energiebesparing en energie-opwek te stimuleren. Wij onderzoeken je dak nauwkeurig om vervolgens een gefundeerde (totaal)aanpak voor verduurzaming, onderhoud of renovatie voor te stellen. Naast het dak onderzoeken wij ook de gebouwschil.

Gebouwschil

Samen met jou kijken wij naar duurzame mogelijkheden vanuit de eigen financiële positie. Wij kennen de wettelijke verplichtingen en weten welke subsidies voor verduurzaming (subsidies) we kunnen aanspreken. Bel of mail ons gerust voor advies hierover.