Brandveiligheid

Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn in ons vak cruciaal. Je moet er niet aan denken dat je dak in de brand vliegt. Bijvoorbeeld door het verkeerd aansluiten van zonnepanelen. Ons vak als dakdekkers kent risico’s die gepaard gaan met het werken met materialen en installaties die brandgevaarlijk kunnen zijn. Alle reden voor organisaties en instellingen om dit werk over te laten aan een vakkundige dakdekker. Bovendien ben je dan ook goed ingedekt bij de verzekering wanneer er een calamiteit is. Meer weten hierover? Bel of mail ons gerust.

Brandbaarheid van materialen

Dakbedekkingsmaterialen verschillen in brandbaarheid. Sommige materialen, zoals bitumen of teerpapier, kunnen gemakkelijk ontvlammen en brand veroorzaken. Daarom nemen we altijd de juiste veiligheidsmaatregelen om brand te voorkomen.

Brandveiligheidsvoorschriften

Op alle manieren voldoen wij aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften en -normen. Dit heeft onder andere betrekking op het gebruik van brandwerende materialen, brandveilige afdichtingen rond doorvoeren en ventilatieopeningen, en de aanwezigheid van blusmiddelen op de werkplek.

Voorkomen van brandoverslag

In ons werk zorgen we ervoor dat een mogelijke brand zich niet kan verspreiden naar aangrenzende gebouwen of daken. Dit doen we door brandwerende dakconstructies te installeren. Tijdens onderhoud en inspectie van daken, letten we extra op om eventuele brandrisico’s vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Hierbij controleren we goed op beschadigde of verouderde materialen die brandgevaarlijk kunnen zijn.