VALBEVEILIGING

DAKVEILIGHEID

De risico’s die mensen lopen bij werken op hoogte zijn zo enorm dat het niet mogelijk is om, zonder voorzieningen, veilig te werken. Wanneer mensen onbeschermd op hoogte werken is er ruim 4 maal zoveel kans op een dodelijk ongeval. De Arbowet stelt dat bij alle werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat over een afstand van meer dan 2,5 meter (Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16), ter voorkoming van valgevaar, adequate voorzieningen dienen te worden aangebracht.

Wie is er verantwoordelijk voor het aanbrengen van deze voorzieningen, en voor de gebouweigenaar wellicht interessanter: wie is/kan er aansprakelijk worden gesteld mocht een ongeval plaatsvinden?

Hier kunt u wetsartikelen lezen!

BIJ EEN EENVOUDIGE OPDRACHT ZIJN DOORGAANS DRIE PARTIJEN BETROKKEN:

TOTAALOPLOSSING VALBEVEILIGING OP PLATTE DAKEN
Om u ook volledig van dienst te kunnen zijn op het gebied van valbeveiliging werkt A-Verschoor Dakbedekkingen samen met REZ Dakveiligheid B.V. REZ Dakveiligheid B.V. staat voor een pragmatische no-nonsens aanpak van valgevaar op platte daken. Dit vertaalt zich in een aantal zelfontworpen, innovatieve producten die superieur zijn in kwaliteit en doelmatigheid. Daarnaast heeft REZ een selectief aantal partners uitgekozen om mee samen te werken.


Door deze samenwerking zijn wij in staat om met een eerlijke servicegerichte aanpak uw dak, tegen de scherpste prijs, te voorzien van valbeveiliging en alles wat daarbij komt kijken. Wij vinden het onacceptabel dat er nog steeds mensen, om financiële redenen, onbeveiligd op hoogte werken. Onze samenwerking is er op gericht om door middel van innovatie in ontwerp, installatie,productieprocessen en organisatie de prijzen van haar producten continue te verscherpen. Uiteraard doen wij dit zonder in te leveren op kwaliteit. Wij werken bovendien altijd conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en normen.


Wij ondersteunen u als klant graag van het begin tot het eind en zorgen er telkens voor dat u één aanspreekpunt heeft van waaruit alles geregeld wordt. Uw vraag staat bij ons telkens weer centraal.

WIJ STAAN VOOR:

Voor meer informatie of advies over valbeveiliging op platte daken neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Stuur een bericht

Contactgegevens